ทำอย่างไร ไม่ให้ซิลิโคนหมดอายุ

1. คุณภาพซิลิโคน

ซิลิโคนที่บริสุทธิ์จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างพังผืดน้อยกว่าซิลิโคนเกรดที่ต่างออกไป พังผืดนี้เองที่ทำให้คนเข้าใจผิดว่ามันคืออาการของซิลิโคนหมดอายุ เช่นทรงเปลี่ยนไปเห็นสันชัดขึ้นไม่ธรรมชาติเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความแข็งของซิลิโคน โดยซิลิโคนที่มีความแข็งมากจะให้ทรงที่สวยกว่า แต่ก็เสี่ยงที่จะทะลุมากกว่าเช่นกัน

ทำอย่างไร ซิลิโคนหมดอายุ

2. เทคนิคในการผ่าตัด

การวางตำแหน่งซิลิโคนจมูก ต้องวางให้ชิดกับกระดูกป้องกันการเลื่อนไหลในอนาคต ตำแหน่งในการวางก็มีผลต่อการเบี้ยวเอียงเช่นเดียวกัน ปัจจุบันจึงนิยมเปิดแผลในรูจมูกทั้งสองข้างเพื่อให้เปิดช่องวางซิลิโคนได้เท่ากันทั้งสองข้างลดปัญหาเบี้ยวเอียง การเหลาซิลิโคนก็เช่นเดียวกัน หากเหลาด้วยมือต้องอาศัยความละเอียดสูงเพราะสูงต่ำเพียงนิดเดียวก็ทำให้เห็นวางเอียงได้ หรือเหลาแล้วเกิดมุมแหลมอาจทำให้คนไข้เจ็บเวลาสัมผัสไปโดนหรือมีความเสี่ยงจะทะลุมากขึ้นเพราะมุมแหลม ดังกล่าวกดทับเนื้อเยื่อจนบาง

ซิลิโคนหมดอายุ

3. ตัวคนไข้และการดูแล

หัวข้อนี้ขอแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อย่อยคือ

3.1 การดูแลตนเองหลังการผ่าตัด หลังทำจมูกแล้วการดูแลตนเองนั้นสำคัญจะทำให้ซิลิโคนอยู่กับเราไปได้นานๆ เช่นการดูแลความสะอาดแผล งดสูบบุหรี่ งดดื่มเหล้าสองอย่างหลังจะช่วยให้แผลแห้งหายเร็ว เพราะการเสริมซิลิโคนเป็นการใช้ของแปลกปลอมทำให้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากกว่าปกติ นอกจากนี้การนวดสัมผัสแรงๆบริเวณจมูก ตามที่ชอบโฆษณาว่าจมูกนิ่มบิดได้จริงๆ แล้วไม่ได้แนะนำเนื่องจากซิลิโคนยึดกับกระดูกโดยพังผืดการนวดการสัมผัสแรงๆ อาจทำให้จมูกเคลื่อนได้ โดยส่วนใหญ่แล้วซิลิโคนที่ใช้มักนิ่มบิดได้อยู่แล้ว ดังนั้นไม่ต้องพิสูจน์ให้รู้แจ้งชัดก็ได้ค่ะ เพราะหากเคลื่อนก็อาจจะทำให้เสียทรงหรือเบี้ยวเอียงได้ค่ะ

3.2. ปฏิกิริยาของร่างกายต่อซิลิโคน แต่ละคนจะมีมากน้อยแตกต่างกัน ความรุนแรงอาจมากถึงแพ้ จมูกบวมตลอดไม่ยุบในกรณีนั้นไม่สามารถเสริมด้วยซิลิโคนได้ ซึ่งพบได้น้อยมาก หรืออาจจะเบาๆเช่นสร้างพังผืดหนาบางไม่เท่ากันทำให้ทรงเปลี่ยนเมื่อเสริมไปนานๆ จุดนี้เองมักเป็นสาเหตุทำให้คนไข้เข้าใจผิดว่าซิลิโคนหมดอายุต้องรีบเปลี่ยนนั่นเอ