แพทย์หญิง มนาปี จันแป้น
CEO of Estique Clinic

หมอปีชื่อจริงชื่อ มนาปี จันแป้นค่ะ ทุกๆ คนเวลาได้ยินชื่อหมอมักจะถามเสมอว่าแปลว่าอะไร “มนาปี” แปลว่าผู้เป็นที่รักของพ่อแม่ (และคนไข้ อันนี้หมอเพิ่มเอง 555) เป็นชื่อที่ได้รับการตั้งโดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ วาสโน หรือ พระสังฆราชองค์ที่ 18 ค่ะ “ชื่อหมอก็จะมีเอกลักษณ์หน่อยๆ” เหมือนกับ ESTIQUE Clinic เลยใช่มั้ยคะ

ประวัติการศึกษา (Qualification)

2003 – 2008 : M.D., Faculty of Medicine, Thammasat University, Pratumthani

ประสบการณ์ (Experience)

2009 : Internship, Sena Hospital, Ayuthaya
2010 : Internship, Somdejphrasungkarat, Ayuthaya
2011 : Private Clinic (FullTime)
2018 : Estique Clinic, Nonthaburi (FullTime)

ประสบการณ์การบรรยาย (Speaker Experience)

ab-a2

A2S

(Association of Aesthetic Anti-Aging Surgery Thailand) annual meeting “Introduction to MICP (Minimally Invasive Calfplasty)”

ab-amas16

AMAS 2016

Asean Meeting of Aesthetic Surgery and Medical “Introduction to MICP (Minimally Invasive Calfplasty)” (International)

ab-bt

Bedside Teaching

Siriraj Hospital (Dr.Rungsima Wanitphakdeedecha) “Introduction to MICP (Minimally Invasive Calfplasty)”

ab-amas17

AMAS 2017

Asean Meeting of Aesthetic Surgery and Medical “Complication and Management in Calf Reduction” (International)

ab-forma_ab-amas16 copy

Speaker for forma

1st Thai Doctor that being a speaker for INMODE aesthetic solutions. (Lady’s Secret)

ab-maga

Magazine interview

Give a special interview about Real legs for VOLUME Magazine

ab-real

Magazine interview

Give a special interview for ชีวจิต Magazine

สอบถามเพิ่มเติม